Lietuvos bankas
1647_2bbe3bbcda0f4353212cd9578d4d6f19.png
2017-01-31

Mėnesinis biuletenis (2016 m. Nr. 12)

1647_2bbe3bbcda0f4353212cd9578d4d6f19.png
3

Mėnesiniame leidinyje pateikiami pagrindiniai Lietuvos ekonomikos raidos rodikliai, pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų, paskolų ir indėlių palūkanų normų, investicinių fondų balanso, finansų rinkų, mokėjimų statistika, ketvirtinės finansinės sąskaitos, mokėjimų balanso ir užsienio atsargų statistika. Leidžiamas nuo 1994 m.