Lietuvos bankas
1649_a64fa1ca24edbde7ee253b0f2867c1e6.png
2016-11-30

Mėnesinis biuletenis (2016 m. Nr. 10)

1649_a64fa1ca24edbde7ee253b0f2867c1e6.png
3.5

Mėnesiniame leidinyje pateikiami pagrindiniai Lietuvos ekonomikos raidos rodikliai, pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų, paskolų ir indėlių palūkanų normų, investicinių fondų balanso, finansų rinkų, mokėjimų statistika, ketvirtinės finansinės sąskaitos, mokėjimų balanso ir užsienio atsargų statistika. Leidžiamas nuo 1994 m.