Lietuvos bankas
1905_6d8576f81426c70093367eb5172ce7f6.png
1995-07-30

Mėnesinis biuletenis (1995 m. Nr. 6)

1905_6d8576f81426c70093367eb5172ce7f6.png
3.3

Mėnesiniame leidinyje pateikiami pagrindiniai Lietuvos ekonomikos raidos rodikliai, pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų, paskolų ir indėlių palūkanų normų, investicinių fondų balanso, finansų rinkų, mokėjimų statistika, ketvirtinės finansinės sąskaitos, mokėjimų balanso ir užsienio atsargų statistika. Leidžiamas nuo 1994 m.