Lietuvos bankas
1906_954803eb2fed7ebb0d87b351b1b19102.png
1995-06-30

Mėnesinis biuletenis (1995 m. Nr. 5)

1906_954803eb2fed7ebb0d87b351b1b19102.png
3

Mėnesiniame leidinyje pateikiami pagrindiniai Lietuvos ekonomikos raidos rodikliai, pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų, paskolų ir indėlių palūkanų normų, investicinių fondų balanso, finansų rinkų, mokėjimų statistika, ketvirtinės finansinės sąskaitos, mokėjimų balanso ir užsienio atsargų statistika. Leidžiamas nuo 1994 m.