Lietuvos bankas
1907_f4f85cd8c3dc69db2c77b9c76cb2da16.png
1995-05-30

Mėnesinis biuletenis (1995 m. Nr. 4)

1907_f4f85cd8c3dc69db2c77b9c76cb2da16.png
3.4

Mėnesiniame leidinyje pateikiami pagrindiniai Lietuvos ekonomikos raidos rodikliai, pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų, paskolų ir indėlių palūkanų normų, investicinių fondų balanso, finansų rinkų, mokėjimų statistika, ketvirtinės finansinės sąskaitos, mokėjimų balanso ir užsienio atsargų statistika. Leidžiamas nuo 1994 m.