Lietuvos bankas
1908_2aacbfd864b1f1c21d600e27c91018a9.png
1995-04-30

Mėnesinis biuletenis (1995 m. Nr. 3)

1908_2aacbfd864b1f1c21d600e27c91018a9.png
2.9

Mėnesiniame leidinyje pateikiami pagrindiniai Lietuvos ekonomikos raidos rodikliai, pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų, paskolų ir indėlių palūkanų normų, investicinių fondų balanso, finansų rinkų, mokėjimų statistika, ketvirtinės finansinės sąskaitos, mokėjimų balanso ir užsienio atsargų statistika. Leidžiamas nuo 1994 m.

statistika, mėnesinis biuletenis