Lietuvos bankas
1909_22ed9e65a17fa598b66b1d6a3692d44c.png
1995-03-30

Mėnesinis biuletenis (1995 m. Nr. 2)

1909_22ed9e65a17fa598b66b1d6a3692d44c.png
3.6

Mėnesiniame leidinyje pateikiami pagrindiniai Lietuvos ekonomikos raidos rodikliai, pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų, paskolų ir indėlių palūkanų normų, investicinių fondų balanso, finansų rinkų, mokėjimų statistika, ketvirtinės finansinės sąskaitos, mokėjimų balanso ir užsienio atsargų statistika. Leidžiamas nuo 1994 m.