Lietuvos bankas
1910_f954a7ea45c0a457a05ac054a7064c9d.png
1995-02-03

Mėnesinis biuletenis (1995 m. Nr. 1)

1910_f954a7ea45c0a457a05ac054a7064c9d.png
3.1

Mėnesiniame leidinyje pateikiami pagrindiniai Lietuvos ekonomikos raidos rodikliai, pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų, paskolų ir indėlių palūkanų normų, investicinių fondų balanso, finansų rinkų, mokėjimų statistika, ketvirtinės finansinės sąskaitos, mokėjimų balanso ir užsienio atsargų statistika. Leidžiamas nuo 1994 m.