Lietuvos bankas
1914_368e342660e2402c9d49161a2b1e9fb4.png
1994-10-30

Mėnesinis biuletenis (1994 m. Nr. 9)

1914_368e342660e2402c9d49161a2b1e9fb4.png
3

Mėnesiniame leidinyje pateikiami pagrindiniai Lietuvos ekonomikos raidos rodikliai, pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų, paskolų ir indėlių palūkanų normų, investicinių fondų balanso, finansų rinkų, mokėjimų statistika, ketvirtinės finansinės sąskaitos, mokėjimų balanso ir užsienio atsargų statistika. Leidžiamas nuo 1994 m.

statistika, mėnesinis biuletenis