Lietuvos bankas
1915_1110ce6eeceec7f663bcf83747128e66.png
1994-09-30

Mėnesinis biuletenis (1994 m. Nr. 8)

1915_1110ce6eeceec7f663bcf83747128e66.png
3

Mėnesiniame leidinyje pateikiami pagrindiniai Lietuvos ekonomikos raidos rodikliai, pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų, paskolų ir indėlių palūkanų normų, investicinių fondų balanso, finansų rinkų, mokėjimų statistika, ketvirtinės finansinės sąskaitos, mokėjimų balanso ir užsienio atsargų statistika. Leidžiamas nuo 1994 m.

statistika, mėnesinis biuletenis