Lietuvos bankas
1917_a16582f71bbb37c442c800eef10b1681.png
1994-07-30

Mėnesinis biuletenis (1994 m. Nr. 6)

1917_a16582f71bbb37c442c800eef10b1681.png
3

Mėnesiniame leidinyje pateikiami pagrindiniai Lietuvos ekonomikos raidos rodikliai, pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų, paskolų ir indėlių palūkanų normų, investicinių fondų balanso, finansų rinkų, mokėjimų statistika, ketvirtinės finansinės sąskaitos, mokėjimų balanso ir užsienio atsargų statistika. Leidžiamas nuo 1994 m.