Lietuvos bankas
1911_9ec72d0d15d22c6079bf1d7a7defdea8.png
1995-01-30

Mėnesinis biuletenis (1994 m. Nr. 12)

1911_9ec72d0d15d22c6079bf1d7a7defdea8.png
3

Mėnesiniame leidinyje pateikiami pagrindiniai Lietuvos ekonomikos raidos rodikliai, pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų, paskolų ir indėlių palūkanų normų, investicinių fondų balanso, finansų rinkų, mokėjimų statistika, ketvirtinės finansinės sąskaitos, mokėjimų balanso ir užsienio atsargų statistika. Leidžiamas nuo 1994 m.