Lietuvos bankas
1912_14905e1fd9b247ddc29f0f2bc7e2832c.png
1994-12-30

Mėnesinis biuletenis (1994 m. Nr. 11)

1912_14905e1fd9b247ddc29f0f2bc7e2832c.png
3

Mėnesiniame leidinyje pateikiami pagrindiniai Lietuvos ekonomikos raidos rodikliai, pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų, paskolų ir indėlių palūkanų normų, investicinių fondų balanso, finansų rinkų, mokėjimų statistika, ketvirtinės finansinės sąskaitos, mokėjimų balanso ir užsienio atsargų statistika. Leidžiamas nuo 1994 m.