Lietuvos bankas
5145_db7747d4a29f19173b58a4a92244624d.png
2020-03-27

Makroekonominės prognozės (2020 m. kovo mėn.)

5145_db7747d4a29f19173b58a4a92244624d.png
3

Lietuvos banko sudaromos makroekonominės prognozės yra makroekonometrinio modeliavimo ir ekspertų vertinimo rezultatas. Prognozuojant taikomas struktūrinis makroekonominis modelis, kurį sudaro, prižiūri ir atnaujina Lietuvos banko Ekonomikos departamentas. Modeliavimo rezultatai koreguojami, atsižvelgiant į ekspertų turimas žinias apie ekonomikos struktūros pokyčius, naujausią informaciją apie einamojo ir artimiausio laikotarpių ekonomikos raidą.