Lietuvos bankas
5080_d781856c96de627ec61d2ed51d818778.png
2019-09-25

Makroekonominės prognozės (2019 m. rugsėjo mėn.)

5080_d781856c96de627ec61d2ed51d818778.png
5

Lietuvos banko sudaromos makroekonominės prognozės yra makroekonometrinio modeliavimo ir ekspertų vertinimo rezultatas. Prognozuojant taikomas struktūrinis makroekonominis modelis, kurį sudaro, prižiūri ir atnaujina Lietuvos banko Ekonomikos departamentas. Modeliavimo rezultatai koreguojami, atsižvelgiant į ekspertų turimas žinias apie ekonomikos struktūros pokyčius, naujausią informaciją apie einamojo ir artimiausio laikotarpių ekonomikos raidą.