Lietuvos bankas
5041_f2d32052178014a0315c644df35368ba.png
2019-06-11

Makroekonominės prognozės (2019 m. birželio mėn.)

5041_f2d32052178014a0315c644df35368ba.png
5

Lietuvos banko sudaromos makroekonominės prognozės yra makroekonometrinio modeliavimo ir ekspertų vertinimo rezultatas. Prognozuojant taikomas struktūrinis makroekonominis modelis, kurį sudaro, prižiūri ir atnaujina Lietuvos banko Ekonomikos departamentas. Modeliavimo rezultatai koreguojami, atsižvelgiant į ekspertų turimas žinias apie ekonomikos struktūros pokyčius, naujausią informaciją apie einamojo ir artimiausio laikotarpių ekonomikos raidą.

BVP, infliacija, Eksportas, Importas, kainos, Užimtumo lygis, Darbo užmokestis, darbo rinka, Nedarbo lygis