Lietuvos bankas
4960_bd25307b140d16367f81f74c973ccb8d.png
2018-10-11

Makroekonominės prognozės (2018 m. spalio mėn.)

4960_bd25307b140d16367f81f74c973ccb8d.png
0

Lietuvos banko sudaromos makroekonominės prognozės yra makroekonometrinio modeliavimo ir ekspertų vertinimo rezultatas. Prognozuojant taikomas struktūrinis makroekonominis modelis, kurį sudaro, prižiūri ir atnaujina Lietuvos banko Ekonomikos departamentas. Modeliavimo rezultatai koreguojami, atsižvelgiant į ekspertų turimas žinias apie ekonomikos struktūros pokyčius, naujausią informaciją apie einamojo ir artimiausio laikotarpių ekonomikos raidą.