Lietuvos bankas
4985_22df0d0cc4b2b1fe35151dca12e4f986.png
2018-12-19

Makroekonominės prognozės (2018 m. gruodis)

4985_22df0d0cc4b2b1fe35151dca12e4f986.png
5

Lietuvos banko sudaromos makroekonominės prognozės yra makroekonometrinio modeliavimo ir ekspertų vertinimo rezultatas. Prognozuojant taikomas struktūrinis makroekonominis modelis, kurį sudaro, prižiūri ir atnaujina Lietuvos banko Ekonomikos departamentas. Modeliavimo rezultatai koreguojami, atsižvelgiant į ekspertų turimas žinias apie ekonomikos struktūros pokyčius, naujausią informaciją apie einamojo ir artimiausio laikotarpių ekonomikos raidą.