Lietuvos bankas
1091_35474da6675e80cbe242fed41c96f7b3.png
2010-05-06

Makroekonominės prognozės (2010 m. gegužės mėn.)

1091_35474da6675e80cbe242fed41c96f7b3.png
0

Lietuvos banko sudaromos makroekonominės prognozės yra makroekonometrinio modeliavimo ir ekspertų vertinimo rezultatas. Prognozuojant taikomas struktūrinis makroekonominis modelis, kurį sudaro, prižiūri ir atnaujina Lietuvos banko Ekonomikos departamentas. Modeliavimo rezultatai koreguojami, atsižvelgiant į ekspertų turimas žinias apie ekonomikos struktūros pokyčius, naujausią informaciją apie einamojo ir artimiausio laikotarpių ekonomikos raidą.