Lietuvos bankas
1093_9eb85773f3be86b75216ed5f6b0f5d6e.png
2009-11-05

Makroekonominės prognozės (2009 m. lapkričio mėn.)

1093_9eb85773f3be86b75216ed5f6b0f5d6e.png
0

Lietuvos banko sudaromos makroekonominės prognozės yra makroekonometrinio modeliavimo ir ekspertų vertinimo rezultatas. Prognozuojant taikomas struktūrinis makroekonominis modelis, kurį sudaro, prižiūri ir atnaujina Lietuvos banko Ekonomikos departamentas. Modeliavimo rezultatai koreguojami, atsižvelgiant į ekspertų turimas žinias apie ekonomikos struktūros pokyčius, naujausią informaciją apie einamojo ir artimiausio laikotarpių ekonomikos raidą.