Lietuvos bankas
1095_6c27a74c2174c6b0d16844b702b790d2.png
2009-05-14

Makroekonominės prognozės (2009 m. gegužės mėn.)

1095_6c27a74c2174c6b0d16844b702b790d2.png
0

Lietuvos banko sudaromos makroekonominės prognozės yra makroekonometrinio modeliavimo ir ekspertų vertinimo rezultatas. Prognozuojant taikomas struktūrinis makroekonominis modelis, kurį sudaro, prižiūri ir atnaujina Lietuvos banko Ekonomikos departamentas. Modeliavimo rezultatai koreguojami, atsižvelgiant į ekspertų turimas žinias apie ekonomikos struktūros pokyčius, naujausią informaciją apie einamojo ir artimiausio laikotarpių ekonomikos raidą.