Lietuvos bankas
5243_ca3e50e25cd890462a02889b2e1927d7.png
2020-08-20

Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų rinkos apžvalga (2020 m. I pusm.)

5243_ca3e50e25cd890462a02889b2e1927d7.png
2

Apžvalgoje pateikiama bendra visų Lietuvoje veikiančių tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondų, pensijų turto išsaugojimo pensijų fondų ir papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų veiklos analizė.

Skelbiama du kartus per metus.

PF, Priežiūra, II pakopos pensijų fondai, III pakopos pensijų fondai, Anuitetas, Investicinė grąža, PF išmokos, Pensijų anuitetas, IRR, pensijų fondai, pensijų fondas, pensijos, pensijos kaupimas