Lietuvos bankas
2020-02-10

Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų rinkos apžvalga (2019 m.)

0

Šioje apžvalgoje pateikiama bendra visų Lietuvoje veikiančių tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondų, pensijų turto išsaugojimo pensijų fondų ir papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų veiklos analizė. Apžvalga rengiama du kartus per metus.