Lietuvos bankas
4947_4ad56bd68366aa8a3158f78295da816b.png
2018-09-10

Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų bei kolektyvinio investavimo subjektų rinkos apžvalga (2018 m. I pusm.)

4947_4ad56bd68366aa8a3158f78295da816b.png
5

Apžvalgoje pateikiama bendra visų Lietuvoje veikiančių valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondų, papildomo savanoriškojo kaupimo pensijų fondų ir kolektyvinio investavimo subjektų veiklos analizė. Apžvalga rengiama du kartus per metus.

 

PF, Priežiūra, II pakopos pensijų fondai, III pakopos pensijų fondai, Anuitetas, Investicinė grąža, PF išmokos, Pensijų anuitetas, IRR, pensijų fondai, pensijų fondas, pensijos, pensijos kaupimas