Lietuvos bankas
5007_06f21539bdf9fc562133d2990eff7db1.png
2019-03-12

Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų bei kolektyvinio investavimo subjektų rinkos apžvalga (2018 m.)

5007_06f21539bdf9fc562133d2990eff7db1.png
0

Apžvalgoje pateikiama bendra visų Lietuvoje veikiančių valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondų, papildomo savanoriškojo kaupimo pensijų fondų ir kolektyvinio investavimo subjektų veiklos analizė. Apžvalga rengiama du kartus per metus.

PF, Priežiūra, II pakopos pensijų fondai, III pakopos pensijų fondai, Anuitetas, Investicinė grąža, PF išmokos, Pensijų anuitetas, IRR, pensijų fondai, pensijų fondas, pensijos, pensijos kaupimas