Lietuvos bankas
2018-03-22

Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų bei KIS rinkos apžvalga (2017 m.)

3

Apžvalgoje pateikiama bendra visų Lietuvoje veikiančių valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondų, papildomo savanoriškojo kaupimo pensijų fondų ir kolektyvinio investavimo subjektų veiklos analizė. Apžvalga rengiama du kartus per metus.