Lietuvos bankas
4581_5204a02f09c0a9c2f1b82dcedabe8555.png
2017-03-31

Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų bei KIS rinkos apžvalga (2016 m.)

4581_5204a02f09c0a9c2f1b82dcedabe8555.png
3.7

Apžvalgoje pateikiama bendra visų Lietuvoje veikiančių valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondų, papildomo savanoriškojo kaupimo pensijų fondų ir kolektyvinio investavimo subjektų veiklos analizė. Apžvalga rengiama du kartus per metus.