Lietuvos bankas
1115_869eeec4366a1717cc59b4ec331c2f48.png
2004-06-07

Lietuvos finansų rinkų apžvalga (2004 m.)

1115_869eeec4366a1717cc59b4ec331c2f48.png
3

Apžvalgoje aprašomos svarbiausios rizikos, galinčios daryti įtaką šalies finansų sistemos, ypač bankų, veiklai, nagrinėjami išorės ir vidaus makroekonominės aplinkos pokyčiai, jų įtaka šalies finansų sistemai, pastarosios gebėjimas atlaikyti šių pokyčių įtaką. Daug dėmesio skiriama ne tik pokyčiams bankų sistemoje, bet ir bankų skolininkų, nefinansinių įmonių bei namų ūkių būklei. Apžvalga rengiama kartą per metus.