Lietuvos bankas
1116_c1fb00dd5c64135028a2a33abb48cdfb.png
2003-06-07

Lietuvos finansų rinkų apžvalga (2003 m.)

1116_c1fb00dd5c64135028a2a33abb48cdfb.png
3

Apžvalgoje aprašomos svarbiausios rizikos, galinčios daryti įtaką šalies finansų sistemos, ypač bankų, veiklai, nagrinėjami išorės ir vidaus makroekonominės aplinkos pokyčiai, jų įtaka šalies finansų sistemai, pastarosios gebėjimas atlaikyti šių pokyčių įtaką. Daug dėmesio skiriama ne tik pokyčiams bankų sistemoje, bet ir bankų skolininkų, nefinansinių įmonių bei namų ūkių būklei. Apžvalga rengiama kartą per metus.