Lietuvos bankas
1117_6ba4919dff625c5698a5dd0fe78a271f.png
2002-06-07

Lietuvos finansų rinkų apžvalga (2002 m.)

1117_6ba4919dff625c5698a5dd0fe78a271f.png
3.5

Apžvalgoje aprašomos svarbiausios rizikos, galinčios daryti įtaką šalies finansų sistemos, ypač bankų, veiklai, nagrinėjami išorės ir vidaus makroekonominės aplinkos pokyčiai, jų įtaka šalies finansų sistemai, pastarosios gebėjimas atlaikyti šių pokyčių įtaką. Daug dėmesio skiriama ne tik pokyčiams bankų sistemoje, bet ir bankų skolininkų, nefinansinių įmonių bei namų ūkių būklei. Apžvalga rengiama kartą per metus.