Lietuvos bankas
1118_c15f6e3f8251212274f4bc62e9752732.png
2001-06-07

Lietuvos finansų rinkų apžvalga (2001 m.)

1118_c15f6e3f8251212274f4bc62e9752732.png
3

Apžvalgoje aprašomos svarbiausios rizikos, galinčios daryti įtaką šalies finansų sistemos, ypač bankų, veiklai, nagrinėjami išorės ir vidaus makroekonominės aplinkos pokyčiai, jų įtaka šalies finansų sistemai, pastarosios gebėjimas atlaikyti šių pokyčių įtaką. Daug dėmesio skiriama ne tik pokyčiams bankų sistemoje, bet ir bankų skolininkų, nefinansinių įmonių bei namų ūkių būklei. Apžvalga rengiama kartą per metus.

finansinis stabilumas, Rizikos, Rizikos apetitas, Bankai, kreditavimas, NT, Nekilnojamojo turto rinka, Testavimas nepalankiomis sąlygomis, Kapitalo pakankamumo rodiklis, LCR, būsto rinka, DSTI, LTV, Kredito rinka