Lietuvos bankas
5279_019629de47724399a107c0320ee00295.png
2020-12-04

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga (2020 m. I–III ketv.)

5279_019629de47724399a107c0320ee00295.png
0

Apžvalgoje pateikiami atitinkamo laikotarpio pagrindiniai Lietuvos draudimo rinkos rodikliai, įvertinami pokyčiai ir galima jų įtaka tolesnei rinkos plėtrai. Įvertinant šalies ekonominės aplinkos pokyčius, apžvelgiama gyvybės ir ne gyvybės draudimo šakų raida, atskirų draudimo grupių bei rūšių raidos tendencijos. Skelbiama kas ketvirtį.

Draudimo rinka, Priežiūra, Draudimo įmokos, Draudimo išmokos, Gyvybės draudimas, Ne gyvybės draudimas, Draudimas, motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas, transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas, MTPVCAD, TPVCAD, draudimo brokeriai, Draudimo brokerių įmonės, Lietuvos draudimo rinka