Lietuvos bankas
5337_236d905329a6dc337cf154f45d4a8fd9.png
2021-04-28

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga (2020 m.)

5337_236d905329a6dc337cf154f45d4a8fd9.png
0

Apžvalgoje pateikiami atitinkamo laikotarpio pagrindiniai Lietuvos draudimo rinkos rodikliai, įvertinami pokyčiai ir galima jų įtaka tolesnei rinkos plėtrai. Įvertinant šalies ekonominės aplinkos pokyčius, apžvelgiama gyvybės ir ne gyvybės draudimo šakų raida, atskirų draudimo grupių bei rūšių raidos tendencijos. Skelbiama kas ketvirtį.

Draudimo rinka, Draudimas, Priežiūra, Draudimo įmokos, Draudimo išmokos, Gyvybės draudimas, Ne gyvybės draudimas, Draudimo brokerių įmonės, motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas, transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas, MTPVCAD, TPVCAD, draudimo brokeriai, Lietuvos draudimo rinka