Lietuvos bankas
5155_cddb11814b3eab3acac71c45e58c4b18.png
2020-04-16

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga (2019 m.)

5155_cddb11814b3eab3acac71c45e58c4b18.png
0

Apžvalgoje pateikiami atitinkamo laikotarpio pagrindiniai Lietuvos draudimo rinkos rodikliai, įvertinami pokyčiai ir galima jų įtaka tolesnei rinkos plėtrai. Įvertinant šalies ekonominės aplinkos pokyčius apžvelgiama gyvybės ir ne gyvybės draudimo šakų raida, atskirų draudimo grupių bei rūšių raidos tendencijos. Apžvalga rengiama keturis kartus per metus.