Lietuvos bankas
5097_43d59203564f4de95e3b8ea52d592081.png
2019-11-25

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga (2019 m. III ketv.)

5097_43d59203564f4de95e3b8ea52d592081.png
0

Apžvalgoje pateikiami atitinkamo laikotarpio pagrindiniai Lietuvos draudimo rinkos rodikliai, įvertinami pokyčiai ir galima jų įtaka tolesnei rinkos plėtrai. Įvertinant šalies ekonominės aplinkos pokyčius apžvelgiama gyvybės ir ne gyvybės draudimo šakų raida, atskirų draudimo grupių bei rūšių raidos tendencijos. Apžvalga rengiama keturis kartus per metus.