Lietuvos bankas
Lietuvos draudimo rinka_2019_virselis.jpg
2019-08-30

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga (2019 m. I pusm.)

Lietuvos draudimo rinka_2019_virselis.jpg
0

Apžvalgoje pateikiami atitinkamo laikotarpio pagrindiniai Lietuvos draudimo rinkos rodikliai, įvertinami pokyčiai ir galima jų įtaka tolesnei rinkos plėtrai. Įvertinant šalies ekonominės aplinkos pokyčius apžvelgiama gyvybės ir ne gyvybės draudimo šakų raida, atskirų draudimo grupių bei rūšių raidos tendencijos. Apžvalga rengiama keturis kartus per metus.