Lietuvos bankas
4902_6bbbff9f59b516420852b60a2f7c555c.png
2018-06-08

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga (2018 m. I ketv.)

4902_6bbbff9f59b516420852b60a2f7c555c.png
5

Apžvalgoje pateikiami atitinkamo laikotarpio pagrindiniai Lietuvos draudimo rinkos rodikliai, įvertinami pokyčiai ir galima jų įtaka tolesnei rinkos plėtrai. Įvertinant šalies ekonominės aplinkos pokyčius apžvelgiama gyvybės ir ne gyvybės draudimo šakų raida, atskirų draudimo grupių bei rūšių raidos tendencijos. Apžvalga rengiama keturis kartus per metus.