Lietuvos bankas
LDK monetos PM_virselis int.jpg
2015-09-01

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės monetos Lietuvos banko Pinigų muziejuje

LDK monetos PM_virselis int.jpg
4

Lietuvos banko Pinigų muziejus pirmasis iš Lietuvos muziejų išleidžia LDK pinigų kolekcijos katalogą. Leidinyje publikuojami muziejuje sukaupti visi šio laikotarpio pinigai nuo pirmųjų lietuviškų lydinių iki paskutinių monetų, nukaldintų Vilniaus kalykloje 1666 m. Kartu trumpai supažindinama su atskirais istorijos laikotarpiais, apžvelgiama lietuviškų pinigų raida. Leidinyje skelbiami ir lietuviški iždininkų skaičiavimo žetonai, nukaldinti Vilniaus monetų kalykloje, kita muziejinė medžiaga, iliustruojanti LDK pinigų istoriją.

Autorius Vincas Ruzas, fotografai Rolandas Ginaitis, E. Ivanauskas, dizaineris Romanas Tumėnas, piešinių autorius D. Mikalauskas, redaktorė Ramutė Macienė, į anglų kalbą vertė Dalia Šatienė.

Vilnius: Lietuvos bankas, 2015, 404 psl., lietuvių k., tiražas 500 egz.

ISBN 978-9986-651-84-0 (PRINT)

ISBN 978-9986-651-85-7 (ONLINE)