Lietuvos bankas
1940 02 Nr. 47 virs.jpg
1940-02-01

Lietuvos banko biuletenis (1940 m. vasario mėn.)

1940 02 Nr. 47 virs.jpg
0

Biuletenyje skelbiama trumpa to meto Lietuvos ūkio apžvalga: žemės ūkis, pramonė, rinka ir kainos, užsienio ir vidaus prekyba, finansai ir kreditas, Lietuvos banko veikimas. Lentelėse pateikiami Lietuvos banko balansai, pinigų apyvarta ir jų padengimas, lito kursas užsienio biržose, valiutų ir vertybių kursas Kauno biržoje, banko diskontas ir paskolos, Lietuvos banko kreditai atskirose ūkio šakose, tiesioginiai Lietuvos banko kreditai ūkininkams, kai kurių javų kainos ir kiti rodikliai.

statistika, Lietuvos ūkis, žemės ūkis, prekyba, pramonė, kainos, kreditas, Lietuvos banko balansas