Lietuvos bankas
4225_e3a51dc1e2fa092514c4374805c7c76d.png
1937-05-19

Lietuvos banko biuletenis (1937 m. gegužės mėn.)

4225_e3a51dc1e2fa092514c4374805c7c76d.png
0

Biuletenyje skelbiama trumpa to meto Lietuvos ūkio apžvalga: žemės ūkis, pramonė, rinka ir kainos, užsienio ir vidaus prekyba, finansai ir kreditas, Lietuvos banko veikimas. Lentelėse pateikiami Lietuvos banko balansai, pinigų apyvarta ir jų padengimas, lito kursas užsienio biržose, valiutų ir vertybių kursas Kauno biržoje, banko diskontas ir paskolos, Lietuvos banko kreditai atskirose ūkio šakose, tiesioginiai Lietuvos banko kreditai ūkininkams, kai kurių javų kainos ir kiti rodikliai.