Lietuvos bankas
4227_92278c56dc4292471b5e45c79a3e4aab.png
1936-11-12

Lietuvos banko biuletenis (1936 m. lapkričio mėn.)

4227_92278c56dc4292471b5e45c79a3e4aab.png
0

Biuletenyje skelbiama trumpa to meto Lietuvos ūkio apžvalga: žemės ūkis, pramonė, rinka ir kainos, užsienio ir vidaus prekyba, finansai ir kreditas, Lietuvos banko veikimas. Lentelėse pateikiami Lietuvos banko balansai, pinigų apyvarta ir jų padengimas, lito kursas užsienio biržose, valiutų ir vertybių kursas Kauno biržoje, banko diskontas ir paskolos, Lietuvos banko kreditai atskirose ūkio šakose, tiesioginiai Lietuvos banko kreditai ūkininkams, kai kurių javų kainos ir kiti rodikliai.