Lietuvos bankas
4256_47b79b02c0618d2e3f3304140dafb137.png
1929-08-09

Lietuvos banko biuletenis (1929 m. rugpjūtis)

4256_47b79b02c0618d2e3f3304140dafb137.png
0

Biuletenyje skelbiama trumpa to meto Lietuvos ūkio apžvalga: žemės ūkis, pramonė, rinka ir kainos, užsienio ir vidaus prekyba, finansai ir kreditas, Lietuvos banko veikimas. Lentelėse pateikiami Lietuvos banko balansai, pinigų apyvarta ir jų padengimas, lito kursas užsienio biržose, valiutų ir vertybių kursas Kauno biržoje, banko diskontas ir paskolos, Lietuvos banko kreditai atskirose ūkio šakose, tiesioginiai Lietuvos banko kreditai ūkininkams, kai kurių javų kainos ir kiti rodikliai.