Lietuvos bankas
4196_8fd959e915191fe4e380e175e388fe15.png
1939-06-11

Lietuvos banko apyskaita (1939 m.)

4196_8fd959e915191fe4e380e175e388fe15.png
2.9

Apyskaitoje skelbiamas to meto Lietuvos banko balansas, sąskaitų apyvarta, pelno ir nuostolių sąskaita.