Lietuvos bankas
4198_adc8cc39dae30258c3d26e65f4d5bf80.png
1937-06-11

Lietuvos banko apyskaita (1937 m.)

4198_adc8cc39dae30258c3d26e65f4d5bf80.png
2.8

Apyskaitoje skelbiamas to meto Lietuvos banko balansas, sąskaitų apyvarta, pelno ir nuostolių sąskaita.