Lietuvos bankas
4199_7d4ea0b332f809e692966646b237b771.png
1936-06-11

Lietuvos banko apyskaita (1936 m.)

4199_7d4ea0b332f809e692966646b237b771.png
3

Apyskaitoje skelbiamas to meto Lietuvos banko balansas, sąskaitų apyvarta, pelno ir nuostolių sąskaita.