Lietuvos bankas
4200_8745068c351541bd156f64edbe585acc.png
1935-06-11

Lietuvos banko apyskaita (1935 m.)

4200_8745068c351541bd156f64edbe585acc.png
3.2

Apyskaitoje skelbiamas to meto Lietuvos banko balansas, sąskaitų apyvarta, pelno ir nuostolių sąskaita.