Lietuvos bankas
1935-06-11

Lietuvos banko 1935 m. apyskaita

3.2

Apyskaitoje skelbiamas to meto Lietuvos banko balansas, sąskaitų apyvarta, pelno ir nuostolių sąskaita.