Lietuvos bankas
4201_62f776187a0a83b5c89b2ff316cf6f9b.png
1934-06-11

Lietuvos banko 1934 m. apyskaita

4201_62f776187a0a83b5c89b2ff316cf6f9b.png
2.9

Apyskaitoje skelbiamas to meto Lietuvos banko balansas, sąskaitų apyvarta, pelno ir nuostolių sąskaita.