Lietuvos bankas
4202_950ddce2db2258637c14be63b21c4971.png
1933-06-11

Lietuvos banko apyskaita (1933 m.)

4202_950ddce2db2258637c14be63b21c4971.png
3.4

Apyskaitoje skelbiamas to meto Lietuvos banko balansas, sąskaitų apyvarta, pelno ir nuostolių sąskaita.