Lietuvos bankas
4203_205dd6f40c4e18423029a047573a234f.png
1932-06-11

Lietuvos banko apyskaita (1932 m.)

4203_205dd6f40c4e18423029a047573a234f.png
3

Apyskaitoje skelbiamas to meto Lietuvos banko balansas, sąskaitų apyvarta, pelno ir nuostolių sąskaita.