Lietuvos bankas
4205_e9c893848906a2c98c17ee315c61d183.png
1930-06-11

Lietuvos banko 1930 m. apyskaita

4205_e9c893848906a2c98c17ee315c61d183.png
3.1

Apyskaitoje skelbiamas to meto Lietuvos banko balansas, sąskaitų apyvarta, pelno ir nuostolių sąskaita.