Lietuvos bankas
1930-06-11

Lietuvos banko 1930 m. apyskaita

3.1

Apyskaitoje skelbiamas to meto Lietuvos banko balansas, sąskaitų apyvarta, pelno ir nuostolių sąskaita.